Practical info Frivillige til kjøretrening

Monday, October 19, 2020

8:00 AM - 4:00 PM
Location: Ålesund
Address: Storgata 25, Ålesund, Norge
Show map
Contact person: Carina Nørve
Tags
Samvær
Voksne
Gratis
Utendørs
Kjøretrening
This event has an age limit on 23 and above
Created by Carina Nørve. Updated at 28/10/2019 19:28
Frivillige til kjøretrening
Hosted by:

Mange drømmer om å kunne ta sertifikatet og få seg bil. Det er ikke like lett for alle.
Å kunne kjøre selv gir mobilitet som igjen gir muligheter til flere typer jobb, økt frihet og økt selvfølelse. Mengdekjøring er en stor del av dagens kjøreopplæring. Det er anbefalt opptil 140 timer før en tar sertifikatet. Mengdekjøring er viktig fordi det gir tryggere sjåfører som igjen gjør veien tryggere for alle.

Røde Kors kobler frivillige til den som trenger en å mengdekjøre med.

Vi anbefaler at en møtes for å kjøre sammen minimum 1 time i uken.

Om dette er noe for deg, ta kontakt med via: dk.moreogromsdal@redcross.no eller registrer deg på http://habil.rodekors.no/deltager