Practical info SNU-gruppe

Wednesday, November 25, 2020

5:00 PM - 7:00 PM
Location: Sidebygningen
Address: Banebakken 35, Tønsberg, Norge
Show map
Contact person: Terje Grotle
Tags
Kunnskap
Samvær
Sosialt
Voksne
Læring
Familie
Gratis
Innendørs
Mestring
Endring av vaner
Selvhjelp
This event has an age limit on 18 and above
Created by Terje Grotle. Updated at 06/01/2020 13:29
SNU-gruppe

SNU er et svært godt tilbud til de som har tatt et standpunkt om rusfrihet. SNU-gruppene fungerer som både forvern, ettervern og er et supplement til behandling.

SNU-gruppene driftes av folk med egenerfaring. Noe som bidrar sterkt til at brukerne føler gjenkjenning, og trygghet på å dele om sine utfordringer - Ingen for liten og ingen for stor. I og med at det er mange brukere i gruppen vil det alltid være noen som har erfaring fra forskjellige utfordringer. Dermed er det en flott arena for å få hjelp til å takle egne utfordringer.

Comments
0 comments