Practical info TRENGER DU HJELP AV OSS?

From Thursday, March 19, 2020

Until Thursday, July 9, 2020

11:00 AM - 12:00 PM
Contact person: Torunn Samuelsen
Tags
Samvær
Alle aldre
Gratis
Innendørs
Utendørs

Wanna join? Sign up and your in!

Created by Torunn Samuelsen. Updated at 04/03/2020 09:59
TRENGER DU HJELP AV OSS?

Innsats for andre
Innsats for andre er et valgfag som fleire ungdomskuleelever har valt dette året. Faget skal bidra til at elevene enten hver for seg eller i fellesskap, styrker lysten til å lære og opplever mestring gjennom praktisk og variert arbeid

Elevene kan påta seg lettere arbeid i heimen.
De kan være turvenner, besøksvenner, gå på handling,

Comments
0 comments