A-larm Region Vestfold/Buskerud
Kunnskap
Samvær
Voksne
Læring
Familie
Rus og psykiatri
Mestring
Nettverksbygging
Selvhjelp

About

A-larm er en landsdekkende bruker- og pårørendeorganisasjon inne rusfeltet. Organisasjonen ble stiftet i 1995 og er dermed den eldste brukerorganisasjonen i Norge. Den het i starten A-klinikkens venner og ble startet av pasienter som hadde vært i behandling der og hadde behov for et samlingssted etter endt opphold. Vi er et supplement til offentlige tjenester med tilbud til hele familien. Vi er tilgjengelige for samtaler i våre lokaler eller på telefon.

A-larm har selvhjelpsideologien som grunnstamme, og fokuserer på å kombinere fag- og erfaringskunnskap.

Vi jobber for åpenhet om rus og behandling.

Vi har fokus på den enkeltes muligheter og ressurser, og ønsker å bidra til at man kan få mer innsikt og bedre livskvalitet.

Vi jobber for at brukere og pårørende kan bygge nettverk i et rusfritt miljø.

A-larm driver forebyggende arbeid gjennom utadrettet informasjonsvirksomhet, og samarbeider med andre organisasjoner og det offentlige tjenesteapparatet. Vi bidrar gjerne med informasjon, kunnskap og erfaringer.

Vi arbeider for å påvirke hvordan man som bruker eller pårørende blir møtt av samfunnet. Brukermedvirkere og likemenn er gode talerør for erfaringskompetansen.

Gjennom A-larm kan man få opplæring og veiledning i likemannsarbeid og brukermedvirkning. På denne måten kan erfaringene man har gjort seg gjøre en forskjell for andre, både på individ- og systemnivå. A-larm har brukerrepresentanter i en rekke råd og utvalg, og arbeider systematisk for å opprettholde en god likemannstjeneste.

General information
Kontaktperson: Terje Grotle
93830272
terje@a-larm.no
Smiløkka 5A, 3173 Vear, Norge
Contact person
Terje Grotle
Updated By Terje Grotle.
Updated At 29/11/2019 13:49