Vaksdal Frivilligsentral

About

Velkommen til Vaksdal Frivilligsentral

  • Vil du bruke litt av din tid sammen med andre?
  • Vil du treffe nye mennesker?
  • Vil du være med å sette dine og andres idéer ut i livet?

Frivilligsentralen er kort sagt en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet - noen trenger hjelp og andre ønsker å hjelpe.

Frivilligsentralen er et sted hvor gleden over å bruke deg selv er den betalingen du får.

Det er kun fantasien som setter grenser for hva som kan gjøres Frivillig.

Frivilligsentralens mål:

  • Sentralen skal stimulere til økt frivillighet.
  • Sentralen er en møteplass med mangfold og muligheter.
  • Sentralen hjelper til med å tilrettelegge, igangsette og markedsføre
  • aktiviteter og frivillig engasjement.
  • Sentralen skal ha fokus på gode møteplasser, folkehelse, friluftsliv
  • og inkludering.
  • Sentralen skal være et supplement til offentlige oppgaver og virksomhet.

Vi er også å finne på FRISKUS

Kontaktinfo:
Vaksdal Frivilligsentral

Besøksadresse: Konsul Jebsensgate 6, 5722 Dalekvam

Fakturaadresse: Vaksdal kommune, Konsul Jebsensgate 16, 5722 Dalekvam

tlf: 91 00 31 04

epost: post@vaksdal.frivilligsentral.no

facebook: Vaksdal Frivilligsentral

Hjemmeside: www.vaksdal.frivilligsentral.no

General information
Updated By Arnfinn Horneland Kristensen.
Updated At 22/08/2018 21:48